Tisza A Délvidéken | Duna-Tisza-Duna csatorna

Duna-Tisza-Duna csatorna

Tudtad-e?

két „Ferenc”-csatorna is van

az első csatorna építésekor kordonokkal vették körbe a munkásokat, hogy ne szökhessenek meg;

3000 ember 3 évi munkájával készült az első csatorna


Duna-Tisza-Duna csatornáról


1. I. Ferenc-csatorna: 108 km hosszú más néven Duna-Tisza-Duna csatorna


A csatornaépítés okai: nem volt megfelelő vízi és szárazföldi közlekedés a Dunán és környékén, és a sókereskedelem fontossága is befolyásoló tényező volt az építés megkezdéséhez. I. Ferenc osztrák uralkodó Kempelen Farkas közbenjárására támogatásáról biztosította a vállalkozást. 1793. március 27-én megalakult a "Ferencz csatornai kir. Szabadalmazott Hajózási Társaság". Az uralkodó anyagi támogatásával megépült csatorna mely rövid időn belül az ország legfejlettebb mezőgazdasági vidékévé tette a Bácskát. A csatorna által lecsapolt vizenyős területek és mocsarak helyén az ország legjobban termő szántóföldjei alakultak ki.

258 kilométerrel rövidítette meg a kor hajósainak útját.


1909-ben, a verbászi zsilip javításánál a munkások egy kőszarkofágban ezüsttáblát találtak, melyet az építtetők állíttattak a befejezett munka felett érzett örömükben:

"Ő Felsége II. Ferencz császár, győzhetetlen római imperátor, a magyarok apostoli királyának fővédnöksége alatt P. P. P. F.; az örökös kir. herczeg, osztrák főherczeg Sándor Lipót, Magyarország kegyelmes nádorának védnöksége alatt; nemes Bács vármegye főispánjának Ürményi Józsefnek pártfogásával a közjót szerető főrangúak, előkelők, nemesek s a haza legjobb polgáraiból egyesült s gróf Apponyi Antal és gróf Harrach János elnöksége alatt levő társaságnak pénzén építették ezt a Ferencz király nevével felékesített hajózó csatornát a kereskedelem fejlesztésére, a magyar nemzet dicsőségére és üdvére s a szerencse óhajuknak kedvezvén, ezt a négyszegletes követ a zsilip alapjába emlékül helyezték az észtehetségben és ügyességben kiváló két édes testvér, Kiss József és Gábor, magyar nemesek, kik kitünteti építészeti tudományukkal és hírnevükkel szolgálván az utókornak s ennek hálás és halhatatlan emlékezetét maguknak kiérdemelvén, kik eme nagy jelentőségű műnek kezdői, kiásatásának befejezői és felépítésének igazgatói voltak.
Verbász, 1794 június 9-én."


A következő években folyamatosan elmaradó karbantartási munkák miatt az árok feliszapolódott a főág nyugatabbra vándorolt, a Ferenc-csatornán komoly vízhiány lépett fel. A megoldás a csatorna dunai torkolatának áthelyezése volt.2. I. Ferenc József csatorna


1850-es évek elején Monostorszegtől északra Bezdánig új medret ástak és az elkészült torkolati zsilipet 1854-ben I. Ferencz Józsefről nevezték el. Ez volt az első zsilip, melyet teljes egészében betonból öntöttek ki.

A bezdáni torkolati mű azonban nem érte el a várt hatást, alig lett több víz a Ferenc-csatornában. Ezért Türr István bajai származású mérnök kezdeményezésével külföldi tőkéből tápcsatornát épített Bajától. A tápcsatornán épült fel a Deák Ferenc zsilip Baja városában. A Ferenc-csatornát kijavították, és Sztapáról Újvidékig egy öntözőcsatornát ástak ki 1871 és 1875 között melyet I. Ferenc József magyar királyról neveztek el.

A Ferenc József-csatornán 4 darab, a tápcsatornán 2 darab kamarazsilip volt. A vízmélység 1,7 és 2 méter között váltakozott.Türr István zsilip


Hainz Albert és Türr István közös tervezésű zsilipe. A zsiliprekeszek elektromos meghajtásúak.Források


http://dunaiszigetek.blogspot.hu/2013/02/ferenc-csaszar-csatornaja.html

https://hu.wikipedia.org/wiki/Duna%E2%80%93Tisza%E2%80%93Duna-csatorna

Ihrig Dénes: A magyar vízszabályozás története (Bp. : Országos Vízügyi Hivatal, 1973)

Heincz Albert: Bács-Bodrog vármegye vízszabályozása

Badics Ferenc: A Bácska (Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben)

http://halesmas.blog.hu/2010/05/26/az_elso_viz_alatti_betonzsilip

http://mnl.gov.hu/a_het_dokumentuma/ferenc_csatorna_megnyitasa.htmlAmennyiben szeretne hirdetni, keressen minket az alábbi elérhetőségeink egyikén.

Amit mindenképpen nézz meg!

Türr István zsilip