Tisza A Délvidéken | Elemér

Elemér

Tudtad-e?

a településen a 19. sz. végéig benzinmotoros malom működött

Haynau nagyobb összeggel tartozott Kiss Ernőnek a régmúltból ezért kötél általi halálról golyó általira mérsékelte büntetését a tábornoknak

Kiss Ernő kriptája zarándokhely


Elemérről


A falu a mai Szerbiában, a Vajdaságban, a Közép-bánsági körzetben terül el. Korábban két községből állt: Alsó- (vagy Német-) és Felső- (vagy Szerb-) Elemérből.

Nagybecskerektől 10 km-re fekszik, közigazgatásilag hozzá tartozik. A lakosok többsége szerb nemzetiségű kb. 5000 fő él itt.


Első lakói Bácskából idemenekült szerbek voltak, akik a török kincstári földön, az el-emírjén telepedtek le, innen a falu neve.

1796-ban németek telepedtek le, akik a szerbekkel nem fértek össze, és kettéválasztották a községet Felső- és Alsóelemérre. Egykori birtokosa Kiss Ernő honvéd tábornok aradi vértanú, akinek testét az általa 1846-ban építtetett templom kriptájában helyezték el.

„Elemér ma egyike azoknak a helységeknek, amelyeket az úgynevezett petróleum korszak jövedelme és a mezőgazdaság tart életben. Itt futnak össze a szerbiai kőolajvállalat vezetékei, és innen továbbítódik a pancsovai illetve az újvidéki finomítókhoz a bácskai és bánsági lelőhelyeken kibányászott "fekete arany", azaz kőolaj. A mai fogyasztási arányok mellett az itt nyert kőolaj még a hazai szükségleteket sem elégíti ki, ám a lelőhelyek - Szerbia egyedüli kőolajforrásaként - továbbra is jelentősek.”Külhoni értéktár tagja


Az eleméri Szent Ágoston-templom, Kiss Ernő aradi vértanú végső nyughelye kulturális örökség kategóriábanForrások


Bácskay Zoltán : Délvidéki magyar útikönyv (Budapest, 2010)

Bedécs Gyula: Szerbia a Vajdasággal ; Bosznia és Hercegovina : magyar emlékek és látnivalók (Szombathely : BKL Kiadó, 2006)

Farkas Zoltán: Délvidék és Belgrád (Budapest : JEL-KÉP Kft. , 2011)

A Tiszavirág nyomában (DKMT, 2014)

http://ertektar.rs/ertektar/ertek/Az-elemeri-Szent-Agoston-templom-Kiss-Erno-aradi-vertan%C3%BA-vegso-nyughelye-/76

https://hu.wikipedia.org/wiki/Elem%C3%A9r_(telep%C3%BCl%C3%A9s)Amennyiben szeretne hirdetni, keressen minket az alábbi elérhetőségeink egyikén.

Amit mindenképpen nézz meg!

Kiss Ernő emlékhely

Elemér templom